Sosiaalipoliittinen toiminta


Stimuluksen sosiaalipolitiikka koostuu yhdessä JYY:n kanssa käytävästä keskustelusta ja toteutetusta toiminnasta.


Stimuluksen sopotoimintaa johtaa sopovastaava, joka osallistuu JYY:n sosiaalivaliokunnan kokouksiin, joita pidetään noin kerran kuussa. Kyseisiin kokouksiin osallistuu myös sopovastaavia monista muista ainejärjestöistä.


Sopovaliokunnassa keskustellaan sosiaalipoliittisesti ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi opintotuista, esteettömästä opiskelusta, tasa-arvoisesta avioliittolaista ja toimeentuloasioista. Keskustelun aiheena ovat myös oman yliopistomme sisäiset asiat, kuten esimerkiksi sisäilmaongelmat ja terveysasiat.


Stimuluksen ja JYY:n sopotoiminnan tarkoituksena on pyrkiä luomaan olosuhteet, joissa kaikilla olisi mahdollista tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti opiskeluympäristössä.


Sosiaalipolitiikasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Stimuluksen sopovastaavaan (lauri.j.m.lofberg@student.jyu.fi)


Lisätietoja JYY:n sosiaalitoiminnasta saa JYY:n sivuilta .Stimpan Shoutbox!

Nimi:
Viesti:


Stimppagram


Yhteistyössä: