Harjoittelu
Laitoksen harjoitteluinfo

Alla on Psylin opiskelijatoimikunnan määritelmä harjoittelun tavoitteista sekä Psylin palkkasuositus, joka tulee pitää mielessä harjoittelupaikkaa etsiessä. Harjoittelun ei tule olla huonosti palkattua saati palkatonta. Palkkojen poljenta ei aja minkään tahon etuja ja vastaavasti palkka-asioiden hoitaminen suositusten mukaisesti on signaali kestävästä ja ammattitaitoa arvostavasta kehityksestä.


HARJOITTELUN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT


Harjoittelun keskeisenä tavoitteena on kehittää psykologin työtehtävissä tarvittavia ammatillisia valmiuksia sekä ammatti-identiteettiä. Harjoittelussa opiskelija perehtyy yksilön ja yhteisön arviointiin, ohjaus-, neuvonta-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiin, psykologisten palvelujen järjestelmien toimintaan sekä psykologin työn eettisiin lähtökohtiin ja velvoitteisiin. Hän oppii käyttämään jo omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtilanteessa, oppii uusia työtaitoja ja tietää, mitä tietoja ja taitoja hän tarvitsee voidakseen kehittyä työntekijänä. Harjoittelija oppii työskentelemään yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa sekä omassa työyhteisössään että vuorovaikutustilanteissa eri organisaatioiden kanssa.


PSYKOLOGIHARJOITTELIJAN PALKKAUS


Uusimmat ja jatkuvasti päivitettävät tiedot psykologiharjoittelijoiden palkkauksesta löytyvät aina Psykologiliiton nettisivuilta www.psyli.fi > Jäsenalue > Opiskelijat. Sivuilta löytyy myös harjoittelijoille ja opiskelijoille runsaasti muuta olennaista tietoa - koskien harjoittelua, psykologian alaa, työpaikkoja, palkkoja, ammatillisia ohjeita jne. Lisätietoja harjoittelusta ja työharjoittelutuesta voi kysyä myös laitoksen kenttäharjoittelun organisoinnista vastaavalta Juha Holmalta juha.holma@psyka.jyu.fi tai käydä laitoksen sivuilla.

Psykologiliiton palkkasuositus harjoittelijalle on 2/3 valmiin psykologin aloituspalkasta, eli kuntasektorilla vähintään 2213 euroa kuussa. Psykologiliiton alin palkkasuositus laillistetulle psykologille kunnissa ja kuntayhtymissä on 3200 euroa vuonna 2014. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2014-2015) vähimmäispalkkapykälä määrää, että kokopäivätyössä olevan harjoittelijan vähimmäispalkka on 1.7.2014 alkaen vähintään 1553,57 euroa kuussa. Vähimmäispalkka on ehdoton kolmen palveluskuukauden jälkeen. Sitä ennen on mahdollista maksaa pienempääkin palkkaa eikä palkattomasta työstä ole sopimuksessa sovittu edes kolmen ensimmäisen harjoittelukuukauden ajalta.

Psykologiharjoittelijan työstä tulee aina maksaa palkkaa. Jos työnantaja ei ole valmis maksamaan psykologiharjoittelusta palkkaa, ei sille tule tarjota työtäkään. Psykologiharjoittelija on lähes valmis psykologi, jonka työpanos on rahan arvoinen myös työnantajalle. Harjoittelupalkan on kokopäivätyössä oltava vähintään 1165 euroa kuussa, jotta se oikeuttaisi työttömyyskassan jäsenyyteen. Mikäli työnantajalla ei ole suoraan varaa palkata harjoittelijaa niin voidaan hakea työharjoittelutukea. Työharjoittelutuki on tarkoitettu osittain korvaamaan työnantajalle koituvia kuluja palkkauksesta. On huomioitava, että Kelan mukaan työttömyyskassaan ei voi liittyä, ellei työstä maksettava palkka ole riittävästi suurempi kuin työttömän ansioista riippumaton peruspäiväraha.


Täältä näet missä psykologian opiskelijat ovat aikaisempina vuosina olleet harjoittelussa:


LISTA TYÖNANTAJISTA, JOTKA MAKSAVAT PALKKAA


Psykologiliiton jäseninä olevat opiskelijat ovat pari viime vuoden aikana olleet harjoittelemassa ainakin yli 50 eri työnantajalla, jotka ovat maksaneet harjoittelusta palkkaa. Alla olevalla listalla ovat vain ne, joiden harjoittelupalkkauksen perusteella opiskelija on hyväksytty työttömyyskassan jäseneksi. Hyviä työnantajia on tätä enemmän. Mukana tällä listalla ovat muun muassa:

- Helsingin kaupunki

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

- Helsingin yliopistollinen keskussairaala

- Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, YTY

- Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Helsinki

- MPS Finland Consulting, Espoo

- Hyvinkään kaupunki

- Riihimäen kaupunki

- Järvenpään kaupunki

- Turun kaupunki

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

- Turun yliopistollinen keskussairaala

- Turun aikuiskoulutuskeskus

- Turun kriisikeskus, Lounais-Suomen Mielenterveysseura

- Petrea, Kelan kuntoutuskeskus, Turku

- Kaarinan kaupunki

- Lounais-Suomen keskusvankila

- Porin kaupunki

- Satakunnan sairaanhoitopiiri

- Harjavallan sairaala

- Tampereen kaupunki

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- Tampereen yliopistosairaala

- Tampereen teknillinen yliopisto

- Tampereen työvoima- ja elinkeinotoimisto

- Ylöjärven kaupunki

- Kangasalan terveyskeskuskuntayhtymä

- Kankaanpään kuntoutuskeskus

- Maskun kuntoutuskeskus

- Pirkanmaan kehitysvammaisten kuntoutusneuvola

- Omaiset mielenterveystyön tukena ry / Tampere

- Mäntän työvoimatoimisto

- Jyväskylän kaupunki

- Jyväskylän työvoimatoimisto

- Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

- Odeco Oy

- Jämsän kaupunki

- Laukaan kunta

- Äänekosken kaupunki

- Kiipula-säätiö

- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

- Reuma-säätiön sairaala / Heinola

- Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

- Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

- Mikkelin keskussairaala

- Mikkelin kaupunki

- Itä-Savon sairaanhoitopiiri

- Savonlinnan keskussairaala

- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

- Kuopion yliopistosairaala

- Niuvanniemen sairaala / Kuopio

- Kuopion työvoimatoimisto

- Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

- Oulun yliopistosairaala

- Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

- Kainuun maakuntayhtymä

- Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus / Rovaniemi.

- Lapin yliopisto / Rovaniemi

- Verve

- Kemin kaupunki

- Seinäjoen keskussairaala