Sektoritoiminta


Sosiaalipoliittinen toiminta


Stimuluksella on toimihenkilöpestinä sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo, joka vastaa Stimuluksen sosiaalipoliittisesta toiminnasta sekä sosiaalipoliittisten asioiden tiedonkulusta. Sopon tärkeä tehtävä on huolehtia ainejärjestön yhdenvertaisuudesta sekä muista jäsenistön hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Sopo tekee myös aktiivista yhteistyötä koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon kanssa pitääkseen huolta opiskelijoiden oikeuksista ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Toimikaudella 2023 soposta on tulossa Stimuluksen 14. hallituspesti.


Sopon tehtäviin kuuluu myös osallistuminen JYY:n sosiaalivaliokunnan kokouksiin, joita pidetään noin kerran kuussa. Kyseisiin kokouksiin osallistuu myös sopovastaavia monista muista ainejärjestöistä. Sopovaliokunnassa keskustellaan sosiaalipoliittisesti ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi opintotuista, esteettömästä opiskelusta, tasa-arvoisesta avioliittolaista ja toimeentuloasioista. Keskustelun aiheena ovat myös oman yliopistomme sisäiset asiat, kuten esimerkiksi sisäilmaongelmat ja terveysasiat.


Stimuluksen ja JYY:n sopotoiminnan tarkoituksena on pyrkiä luomaan olosuhteet, joissa kaikilla olisi mahdollista tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti opiskeluympäristössä.


Sosiaalipolitiikasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Stimuluksen sopoon (sopo(at)stimulus.fi).KV-toiminta


kv

Stimuluksen kansainvälisestä toiminnasta vastaa pääasiassa KV-vastaava.


KV-toiminnan tarkoitus on kannustaa kansainvälisyyttä mm. osallistamalla vaihto-opiskelijoita Stimuluksen toimintaan sekä tutustuttaa vaihtareita ja suomalaisia psykologian opiskelijoita toisiinsa.


KV-vastaava yhdessä tapahtumavastaavien kanssa järjestävät monenlaisia yhteisiä illanviettoja, joissa on mahdollisuus puhua englantia ja tutustua psykologian opiskelijoihin eri puolilta maailmaa. KV-toimintaan pääsee helposti mukaan osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.


KV-toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä innostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä KV-vastaavaan.Koulutuspoliittinen toiminta (Kopotoiminta)
Stimuluksella kopotoiminta on jakaantunut eri sektoreiden opiskelijaedustajien, opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijaedustajien ja koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon välille. Sektoreiden ja opetuksen kehittämistyöryhmän edustajat käsittelevät kaikilta kursseilta kurssipalautteet, esittelevät niitä sektoreiden kokouksissa henkilökunnan kanssa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa esille sektoreiden kokouksissa, sekä opetuksiin ja kursseihin liittyvissä asioissa. Näin opiskelijat pystyvät vaikuttamaan aktiivisesti opetukseen ja kurssien laatuun, sekä pysymme perillä laitoksella tapahtuvista asioista.


Koulutuspoliittinen vastaava toimii linkkinä Psykologian laitoksen, opiskelijoiden, sektoreiden opiskelijaedustajien, Stimuluksen hallituksen, muiden Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kopojen ja JYYn välillä ajaen opiskelijoiden etua.


Opetussektoreiden opiskelijaedustajat ja opetuksen kehittämistyöryhmä (okt)


Psykologian laitoksen opetuksessa on edustettuna kolme opetussektoria:


  • Kehitys-, persoonallisuus- ja työpsykologia
  • Kliininen psykologia
  • Neuropsykologia

Lisäksi on Metodiopintojen työryhmä ja Kansainvälisten opintojen työryhmä.


Kullakin sektorilla ja työryhmässä on 1–4 Stimuluksen jäsenistä valittua opiskelijaedustajaa. Sektoriedustajien tehtävä on käsitellä Webropol-järjestelmällä opiskelijoilta kerättyä kurssipalautteita, osallistua sektoreiden kokouksiin, sekä välittää opintoja ja kursseja koskevaa tietoa ja ideoita Stimuluksen ja laitoksen välillä.


Sektoritoiminnan tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yhteistyössä laitoksen kanssa. Sektoreiden opiskelijaedustajat pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu laitoksella.


Sektoriedustajien lisäksi laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmään kuuluu kolme opiskelijaedustajaa.


Miksi kurssipalautteet ovat tärkeitä?


Jokaiselta psykologian kurssilta kerätään sähköisesti kurssipalaute Webropol-järjestelmällä.


Palautteiden kerääminen ja käsittely onkin Stimuluksen koulutuspoliittisen toiminnan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ai miksikö? Koska palautteet vaikuttavat oikeasti opetuksen kehittämiseen.


Sektoreiden opiskelijaedustajat käsittelevät jokaiselta kurssilta kurssipalautteet, ja palautteiden koonnit käydään läpi laitoksen sektorikokouksissa. Kurssipalautekyselyt ovat täysin anonyymejä, eikä niistä tehtyä koostetta pysty yhdistämään yksittäisiin henkilöihin. Opiskelijoiden palautteet kiinnostavat henkilökuntaa ja niiden perusteella tehdään uudistuksia ja muutoksia opetukseen. Esimerkiksi loppukoe on uusittu palautteiden ja kokemusten perusteella ja orientoiva harjoittelu on otettu osaksi opetusta. Lisäksi yksittäisiä kursseja pyritään jatkuvasti kehittämään opiskelijoiden palautteiden pohjalta ja esimerkiksi erilaisia opetusmuotoja on pyritty lisäämään resurssien mukaan.


Kurssipalautteiden täyttäminen onkin erittäin tärkeää kurssien kehittämisen kannalta. Muistathan siis täyttää kurssipalautekyselyn Moodlessa kurssien jälkeen. Palautteet on yksi tapa, jolla jokainen pääsee osalliseksi Stimuluksen koulutuspoliittista toimintaa.


Kopo-yhteystietoja


Lisätietoja sektoreihin ja opetuksen kehittämiseen liittyen muutenkin voi kysellä koulutuspoliittiselta vastaavalta kopo@stimulus.fi tai ottamalla yhteyttä suoraan sektoriedustajiin tai opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäseniin. Heidän yhteystietonsa löytyvät: Yhdistys -> Toimihenkilöt.


Koulutuspolitiikkaan, mm. opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä auttaa myös JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija: kopo-asiantuntija@jyy.fi.
KehitysyhteistyöStimuluksen kehitysyhteistyössä on maailmanparantamisen ja yhdessä tekemisen meininkiä. Ainejärjestömme suurimpia projekteja ovat tällä hetkellä vuosittainen hyväntekeväisyyskohde sekä pikkujoulujen arpajaiset. Stimuluksen hyväntekeväisyyskohde on tällä hetkellä Planin tyttösponssi, johon lahjoitetaan Stimuluksen erilliseltä kehy-tililtä vuosittain 300€. Pikkujoulujen arpajaisten tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä aina vuosittain päätettävään kohteeseen, yleensä kotimaiseen mielenterveystyöhön tai hyväntekeväisyysjärjestöille. Aiempia kohteita ovat olleet mm. Mieli ry sekä Pelastakaa lapset ry.


Vuosien varrella Stimppa on esimerkiksi osallistunut SPR:n Nälkäpäiväkeräykseen, järjestänyt joululahjakeräyksen turvapaikanhakija lapsille, tukenut pullonkeräystempauksilla JYY:n kehitysyhteistyöhanketta sekä entistä Stimuluksen kummitoimintaa. Yhteistyössä niin Stimuluksen, Kepsy:n kuin PSV- Jyväskylän kanssa järjestettiin onnistuneita ja informatiivisia koulutustapahtumia, joiden aiheena olivat maahanmuutto ja pakolaistyöhön liittyvät teemat sekä psykologisen työn erityispiirteet maahanmuuttopalveluissa. Vuonna 2022 Stimulus halusi tukea sodan uhreja Ukrainassa ja lahjoitti kehy-tililtä 400€ Unicefin kautta Ukrainan hätäapuun.


Stimuluksen kehy-vastaava huolehtii toiminnan koordinoimisesta ja varojen keräämisestä kehy-tilille. Kannustamme kuitenkin jokaista stimppalaista osallistumaan aktiivisesti kehy-toimintaan sekä sen ideointiin. Mikäli haluat parantaa maailmaa (tai kehittää kehitysyhteistyötämme) keltaiset toverit apunasi, käy tuumasta toimeen ja ehdota kehy- vastaavalle (kehy@stimulus.fi) tai Stimuluksen hallitukselle mahdollisia toiminnan muotoja, toiveita tai tempauksia! Ja hanki tietysti Stimpan kehy-haalarimerkki joko tilaamalla sivuilta tai nappaamalla merkki mukaasi seuraavilta merkkimarkkinoilta.Ympäristötoiminta
Yksi Stimuluksen arvoista strategiakaudella 2022-2025 on kestävyys, jonka tärkeä osa-alue on ekologinen kestävyys. Stimulus pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisempään toimintatapaan.


Tapahtumia järjestettäessä kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin mm. välttämällä roskaamista, tarjoamalla ilmaistapahtumissa kasvisruokaa, suosimalla kestoastioita, kannustamalla parempaan kierrätykseen ja pyrkimällä pitämään tapahtumat lähietäisyydellä. Kauempana järjestettävien tapahtumien kohdalla suosimme yhteiskuljetuksia ja -lähtöjä sekä kannustamme jäsenistöä käyttämään julkista liikennettä. Osallistumme lisäksi JYY:n ympäristövaliokunnan kokouksiin ja olemme osa Reilu Yliopisto -hanketta, jossa kannustetaan suosimaan Reilun Kaupan tuotteiden käyttöä.


Stimuluksella on myös toimihenkilöpestinä ympäristövastaava, jonka tehtävään kuuluu ympäristöystävällisemmän toiminnan edistäminen ja ideointi sekä Stimpan ympäristötoiminnan edustaminen esim. käymällä JYY:n ympäristövaliokunnan kokouksissa.


Jos haluat tietää enemmän Stimuluksen ympäristötoiminnasta tai sinulla on ehdotuksia, jolla voisimme tehdä Stimuluksesta vielä ekologisemman, otathan reippaasti yhteyttä Stimuluksen ympäristövastaavaan. Yhteystiedot löydät Stimpan sivuilta: Yhdistys → Toimihenkilöt