OpiskelijahyvinvointiKun sinulla on henkilökohtaisia opintoihin tai yksityiselämään liittyviä huolia:Student Life

Jyväskylän yliopiston opiskelijahyvinvoinnin tukemistyöhön keskittynyt toimintamalli, joka kokoaa alleen erilaisia yliopisto-opiskelijoille suunnattuja hyvinvointipalveluita ja -toimintoja.
Lisätietoa Student Lifesta: www.jyu.fi/studentlife/hyvinvointiHyvikset

Hyvikset ovat laitoskohtaisia henkilökuntaan kuuluvia tukihenkilöitä, joiden puheille voi tulla esimerkiksi opintoihin tai yksityiselämään liittyvien pienien tai isojen huolien kanssa. Hyviksen tehtävänä on esittää opiskelijalle vaihtoehtoja, uusia näkökulmia sekä antaa käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija pääsee eteenpäin ongelmanratkaisussa. Hyvisten kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
Psykologian laitoksella toimivat hyvikset: Tuija Aro ja Mari Huhtala
Tapaamisajanvaraus: hyvis-psyka(at)jyu.fi (Liitä viestiin lyhyt tilanteesi kuvaus.)
Lisätietoja laitoksen Hyvis-toiminnastaOpiskelijan kompassi

Opiskelijan Kompassi on verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, joka tarjoaa harjoituksia ja ohjeita opiskelijaelämän havainnointiin ja haasteisiin. Ohjelmaa voi suorittaa itsenäisesti verkossa, minkä lisäksi psykologian laitoksella järjestetään syys- ja kevätlukukausina ohjattuja Kompassi-jaksoja, jotka sisältävät yksilö- ja/tai ryhmätapaamisia hyvinvointivalmentajan kanssa. Ohjelman käyttö on ilmaista ja anonyymia.
Opiskelijan Kompassi -ohjelma
Lisätietoja ja päivitetyt tiedot alkavista hauista tuettuun ohjelmaan: www.jyu.fi/studentlife/hyvinvointi/Ok%20sivuYTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskelijoille mielenterveyspalveluita sekä kiireellisissä että kiireettömissä tapauksissa.
Lisätietoja: www.yths.fi/palvelut/mielenterveys
Kun sinulla on akuutti hätä ja avuntarve:Valtakunnallinen kriisipuhelin

puh. 09 2525 0111


JYYn häirintäyhdyshenkilöt

Tukevat ja auttavat opiskelijoita tilanteissa, joissa he ovat kohdanneet sukupuolista häirintää, ahdistelua tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten kiusaamista tai syrjintää. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen suostumusta.
 • Juulia Saukkonen (hairinta.nainen@jyy.fi)
 • Teemu Rahikka (hairinta.mies@jyy.fi)
 • Yleinen (hairinta@jyy.fi)


 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen

  Antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille ja heidän läheisilleen.
  puh. 0800-97899. https://tukinainen.fi/  Kun haluat tietoa opiskelijahyvinvoinnin teemoista:  Nyyti ry

  Edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi järjestö tarjoaa aiheeseen liittyvää koulutusta, materiaaleja ja verkostoja.
  https://www.nyyti.fi/

  Mieli ry

  Tekee valtakunnallista työtä mielenterveyden edistämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi sekä mielenterveyden haasteisiin liittyvän stigman vähentämiseksi.
  https://mieli.fi/fi/mieli-ry