Jyväskylän yliopiston psykologian laitos"Teemme kansainvälisesti merkittävää tutkimusta sekä annamme uusimpaan tietoon perustuvaa opetusta psykologian alan ammattilaisille. Yliopiston tutkimuksen kansainvälisessä kokonaisarvioinnissa vuonna 2006 laitos sai korkeimman mahdollisen arvosanan. Laitoksen tutkimustoiminta on laaja-alaista. Tutkimus kohdistuu eritoten oppimisen ja opettamisen, lasten ja nuorten kehityksen, psykoterapian ja työelämän tutkimukseen sekä aivotutkimukseen."


Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella voi opiskella maisterin tutkintoa varten pääaineena psykologia, suorittaa psykologian sivuaineopintoja sekä jatko-opintoina lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Laitoksen opetuksessa painottuvat erityisesti kehityspsykologian, kliininen psykologian, neuropsykologian ja persoonallisuus- ja työpsykologian alat. Tutkinto-opetuksessa laitos toimii läheisessä yhteistyössä Suomen psykologian laitosten muodostaman verkkoyliopisto Psykonetin kanssa.


Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Psykologian laitoksen tutkimusstrategia perustuu seuraaviin neljään pääsuuntaukseen:


  • Kehityspsykologia: koko elämänkaaren kattava kehityksellinen lähestymistapa, joka käsittää persoonallisuuden kehityksen, motivationaalisen kehityksen ja kielen kehityksen.
  • Neuropsykologia: kielen kehityksen, oppimisen, oppimisvaikeuksien, erityisesti dysleksian ja muistin hermostollisen perustan tutkimus
  • Kliininen psykologia ja psykoterapia: Psykoterapian ja terapeuttisten hoitojärjestelmien tutkimus, sisältäen hoitoprosessien, tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostojen tutkimuksen.
  • Työ- ja organisaatiopsykologia: työhyvinvoinnin ja terveyden tutkimus

Laitoksella toimii Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka. Laitos toimii läheisessä yhteistyössä paikallisen oppimisvaikeuksien tutkimukseen erikoistuneen Niilo Mäki Instituutin ja ihmislähtöistä näkökulmaa tietoyhteiskuntaan kehittävän Agora Centerin kanssa. Tutkimusyhteistyötä tehdään myös Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksen ja Suomen Gerontologian Tutkimuskeskuksen kanssa.