Psyli


Suomen Psykologiliiton kotisivut


Psyli eli Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö, joka on perustettu vuonna 1957. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Tällä hetkellä liitossa on noin 7500 jäsentä, joista noin 1400 on opiskelijoita. Yli 85 prosenttia suomalaisista psykologeista on järjestäytynyt Psykologiliittoon. Psykologiliittoon voi liittyä jo opiskeluvaiheessa. Liittymällä Psyliin saa muun muassa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Psykologi-lehden sekä ilmaista neuvontaa kaikissa harjoitteluun ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Psykologian opiskelijat voivat myös tietyin edellytyksin liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Opiskelijan jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Tarkempaa tietoa opiskelijoiden jäseneduista löydät täältä .


Haluatko jäseneksi?


Psykologiliittoon liitytään täyttämällä liittymislomake täällä.

Psyli löytyy myös Facebookista. Psylin opiskelijasihteeri vastaa opiskelija-asioihin liittyvästä neuvonnasta ja hänet tavoittaa osoitteesta opiskelijaneuvonta@psyli.fi.Keski-Suomen psykologiyhdistys ry eli KePsy


Keski-Suomen Psykologiyhdistys ry (KePsy) on yksi suurimmista Psykologiliiton kahdeksastatoista jäsenyhdistyksestä. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on noin 850 henkilöä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu jäsenistön etujen valvominen, ay-, koulutus- ja virkistystapahtumien järjestäminen sekä julkiseen keskusteluun alueellisesti vaikuttaminen. Tämä lisäksi yhdistyksen johtokunta osallistuu liiton toimintaan organisoimalla edustuksen liiton eri toiminta-alueilla (esimerkiksi liittovaltuustossa ja toimikunnissa) sekä hyväksymällä liiton uudet jäsenet.


Keski-Suomen alueella psykologiaa opiskelevat tai psykologin toimessa työskentelevät Psykologiliiton jäseniksi haluavat liittyvät samalla myös Keski-Suomen Psykologiliiton jäseniksi. Liittyminen kannattaa jo opiskeluvaiheessa, sillä se tuo mukanaan monia etuja aina yhdistyksen tapahtumiin osallistumisoikeudesta kaikkiin liiton jäsenetuihin ja palveluihin (kts. jäsenedut). Liittyminen onnistuu lähettämällä lomake Psykologiliiton nettisivujen kautta, linkki löytyy ylempää. Hakemukset hyväksytään noin kuukauden välein järjestettävissä johtokunnan kokouksissa.


KePsyyn liittyvissä kysymyksissä voit myös tavoitella KePsyn opiskelijaedustajia, joiden yhteystiedot löydät Toimihenkilöt -kohdasta.


KePsy:n nettisivuilta osoittesta kepsy.fi voi käydä tarkistamassa esimerkiksi yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja tulevat tapahtumat sekä saada lisätietoa yhdistyksestä. KePsy löytyy myös Facebookista ja Instagramista nimellä kepsy_ry.