Lomakkeet ja oppaat
Tietosuojailmoitus


Tietosuojailmoitus - Selonteko Stimuluksen keräämistä henkilötiedoista ja niiden käytöstä.

Lomakkeet


Kulukorvauslomake - Tällä voit hakea korvauksia Stimpalta kokouksissa. Muista liittää mukaan kuitti.

Kurssipalautelomake - Tämä on yleinen paperisen kurssipalautelomakkeen muoto.

PSYS302 Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset-kurssin palautelomake - Kliinisen sektorin PSYS302-kurssin kurssipalautelomake.

PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot-kurssin palautelomake - Kliinisen sektorin PSYS303-kurssin kurssipalautelomake.

Oppaat


Stimppalaisen opas - Opas siitä, mitä Stimppalaisen tulisi ehdottomasti tietää. Sitsit and what-not.

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2014-2017 - sinulle, joka olet kiinnostunut opinnoistasi.

Stimuluksen sektoriopas - Kaikki mitä stimppalaisen tulee tietää sektoriedustajan toiminnasta.

Psykologian laitoksen graduopas - täältä näet kaikki graduiluun ja sen muotoiluun liittyvät ohjeet.

Yhdistystoiminnan opas - sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta.

JYY:n opiskelijan ympäristöopas - sinulle, joka olet kiinnostunut ympäristön säästämisestä.

JYY:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-opas - sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisten tasavertaisuudesta.

JYY:n opas opiskelijoiden oikeuksiin.

Psykologian opiskelijoiden palkkakoulutus 2013 - Suomen Psykologiliiton järjestöpäällikkö Max Ervastin pitämän palkkakoulutuksen diat vuodelta 2013. Tästä löytyy se, mitä sinun tulee tietää psykologien palkasta ja työllistymisestä.

Ympäristöaiheisia linkkejä ja vinkkejä - Ympäristöasioista kiinnostuneille.